X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
25.03.2016

О декларировании имущества и ценностей, находящихся за границей

Указом Президента Украины от 18.06.94 г. № 319/94 "О неотложных мерах по возврату в Украину валютных ценностей, незаконно находящихся за ее пределами" установлена обязательность ежеквартального декларирования субъектами предпринимательской деятельности, независимо от форм собственности, наличия принадлежащих им валютных ценностей, которые находятся за пределами Украины.

Порядок представления субъектами предпринимательской деятельности декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, которые принадлежат резиденту Украины и находятся за ее пределами, и получения ими справки о проведении декларирования предусмотрены письмом НБУ и ГНАУ от 17.04.2003 г. № 28-311/1929-2823, № 3368/5/23-5316.

В письме от 22.02.2016 г. № 3744/10/28-10-06-11 Межрегиональное ГУ ГФС - Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков напоминает, что декларированию подлежит только наличие у резидентов валютных ценностей и имущества, которые находятся за пределами Украины. То есть декларацию представляют только субъекты внешнеэкономической деятельности, имеющие валютные ценности и имущество за пределами Украины.

Срок регистрации справки о проведении декларирования установлен в письме ГНСУ от 25.01.2012 г. № 2351/7/22-3317 и составляет 5 рабочих дней.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 22.02.2016 р. № 3744/10/28-10-06-11

Міжрегіональним головним управлінням ДФС – Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист щодо декларації та довідки про проведення декларування, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 1 Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" від 18 червня 1994 року № 319/94 зі змінами та доповненнями (далі – Указ № 319/94), встановлено обов'язковість щоквартального декларування суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, наявності належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України.

Порядок подання суб'єктами підприємницької діяльності Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами (далі – Декларація) та отримання ними довідки про проведення декларування за встановленою формою передбачено спільним листом Національного банку України та Державною податковою адміністрацією України від 17 квітня 2003 року № 28-311/1929-2823, № 3368/5/23-5316.

Згідно із зазначеним листом Декларація подається до контролюючого органу за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності у двох примірниках. Один примірник залишається в контролюючому органі для обліку та контролю, а на другому – ставиться штамп контролюючого органу і підпис відповідальної особи, до якої подано Декларацію.

Суб'єкт підприємницької діяльності подає Декларацію зі штампом контролюючого органу та підписом відповідальної особи до територіального управління Національного банку України за своїм місцезнаходженням. Після отримання Декларації територіальне управління Національного банку України видає довідку про проведення декларування, яка засвідчується підписом начальника (заступника начальника) територіального управління Національного банку України та відбитком печатки відповідного територіального управління.

Зазначену довідку суб'єкт підприємницької діяльності подає контролюючому органу, до якого попередньо була подана Декларація, для засвідчення підписом начальника відповідного контролюючого органу або його заступника та відбитком печатки.

Засвідчена та скріплена печатками територіального управління Національного банку України і контролюючого органу довідка є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення суб'єктами підприємницької діяльності розрахунків за зовнішньоекономічними договорами через уповноважені банки України, а також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Враховуючи те, що до Указу № 319/94 декларуванню підлягає лише наявність у резидентів валютних цінностей та майна, які перебувають за межами України, Декларації подають лише ті суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які мають валютні цінності та майно за межами України.

Термін реєстрації довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, встановлені у листі Державної податкової служби України від 25 січня 2012 року № 2351/7/22-3317, а саме протягом 5 робочих днів.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter