X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
28.03.2016

Налогообложение дивидендов, начисленных в 2016 году за 2015 год

Дивиденды, начисленные с 01.01.2016 по 2015 год, облагаются налогом по ставкам, определенным подпунктами 167.5.1 и 167.5.2 НКУ, то есть 5 или 18 процентов, в зависимости от того, налоговый агент плательщиком налога на прибыль предприятий.

Согласно п.п. 167.5.1 НКУ ставка налога установлена ​​в размере 18 процентов - для пассивных доходов, в том числе начисленных в виде дивидендов по акциям и / или инвестиционными сертификатами, выплачиваемых институтами совместного инвестирования (кроме указанных в п.п. 167.5.2 НКУ).

В соответствии с п.п. 167.5.2 НКУ ставка налога установлена ​​в размере 5 процентов - для доходов в виде дивидендов по акциям и корпоративными правами, начисленными резидентами - плательщиками налога на прибыль предприятий (кроме доходов в виде дивидендов по акциям, инвестиционными сертификатами, которые выплачиваются институтами совместного инвестирования).

Кроме того, дивиденды, начисленные в пользу физических лиц (в том числе нерезидентов) по акциям или другим корпоративным правам, имеющим статус привилегированных или другой статус, предусматривающий выплату фиксированного размера дивидендов или суммы, больше суммы выплат, рассчитанной на любой другую акцию (корпоративное право), эмитированную таким плательщиком налога, приравниваются в целях налогообложения к выплате заработной платы с соответствующим налогообложением (п.п. 170.5.3 НКУ), то есть облагаются налогом по ставке 18 процентов.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 14.03.2016 р. № 5462/6/99-99-17-03-03-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист щодо оподаткування дивідендів, нарахованих у 2016 році, і повідомляє таке.

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Кодексу, згідно з пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Під терміном "пасивні доходи" для цілей розділу IV Кодексу слід розуміти, зокрема, такі доходи як дивіденди (пп. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 Кодексу).

Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм п. 170.5 ст. 170 Кодексу.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування (пп. 170.5.1 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб'єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Доходи, зазначені в п. 170.5 ст. 170 Кодексу, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставками, визначеними пп. 167.5.1 та 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Кодексу (пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Згідно з пп. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 Кодексу ставку податку встановлено у розмірі 18 відсотків – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Кодексу).

Відповідно до пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Кодексу ставку податку встановлено у розмірі 5 відсотків – для доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованими резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

Таким чином, дивіденди, нараховані з 01.01.2016 за 2015 рік, оподатковуються за ставками, визначеними підпунктами 167.5.1 та 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Кодексу, тобто 5 або 18 відсотків, залежно від того, чи є податковий агент платником податку на прибуток підприємств.

Крім того, дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням (пп. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 Кодексу), тобто оподатковуються за ставкою 18 відсотків.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter