X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об обложении ЕСВ скидки на абонемент для посещения спортивных комплексов

В письме от 04.03.2016 г. № 4768/10/28-10-06-11 Межрегиональное ГУ ГФС - Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков сообщает, что стоимость скидки, полученной работниками предприятия, на стоимость приобретенных абонементов для посещения спортивных комплексов и бассейна, является базой начисления единого социального взноса, поскольку такие выплаты отсутствуют в перечне видов выплат, не относящихся к фонду оплаты труда, определенных Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Госкомстата от от 13.01.2004 г. № 5.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 04.03.2016 р. № 4768/10/28-10-06-11

Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з ОВП розглянуло лист  щодо оподаткування єдиним соціальним внеском знижки, отриманої працівниками підприємства, на вартість придбаних абонементів та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Відповідно до п. 1 частини 1 ст. 7 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464), базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) для роботодавців – підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Базою нарахування ЄВ для платників, зазначених у п. 1 (крім абзацу сьомого) частини першої ст. 4 Закону № 2464, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР "Про оплату праці" (далі – Закон № 108), та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464).

Закон № 108 визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.

Статтею 2 Закону № 108 визначено структуру заробітної плати, до якої включаються: основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні ЄВ здійснюється з урахуванням Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5 (далі – Інструкція № 5).

Слід зазначити, що суми знижки, отриманої працівниками підприємства, на вартість придбаних абонементів на відвідування спортивних комплексів та басейну, не віднесені до переліку видів виплат, що не належать до фонду оплати праці, визначених Інструкцією № 5.

Враховуючи зазначене вище, вартість знижки, отриманої працівниками підприємства, на вартість придбаних абонементів на відвідування спортивних комплексів та басейну, є базою нарахування ЄВ.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter