X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Сжатый газ, в отличие от сжиженного, не является объектом обложения акцизным налогом

В письме от 02.03.2016 г. № 4810/6/99-99-21-05-15 ГФС сообщает, что природный газ, который при реализации через автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию находится в газообразном состоянии и согласно УКТ ВЭД классифицируется по коду 2711 21 00 00, не относится к подакцизным товарам и при его реализации акцизный налог не уплачивается.

В случае отнесения природного газа к сжиженному и его классификации по коду 2711 11 00 00 УКТ ВЭД этот газ относится к подакцизным товарам и облагается акцизным налогом. При определении количества товара в литрах могут учитываться данные, указанные в паспорте качества, сертификате качества товара и других документах, выданных производителем.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 02.03.2016 р. № 4810/6/99-99-21-05-15

Пунктом 7.3 статті 7 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) визначено, що будь-які питання оподаткування регулюються Кодексом і не можуть встановлюватись або змінюватись іншими законами України, крім законів, що містять положення щодо внесення змін до Кодексу.

Перелік підакцизних товарів, з яких справляється акцизний податок, ставки акцизного податку, що справляються з цих товарів, а також коди УКТЗЕД, за якими ці товари класифікуються, визначено пунктом 215.3 статті 215 Кодексу.

Підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу встановлено, що акцизний податок справляється зі скрапленого природного газу, класифікованого за кодом 2711 11 00 00 УКТЗЕД.

Відповідно до Пояснень до УКТЗЕД, затверджених наказом ДФС від 09.06.2015 № 401, до товарної позиції 2711 УКТЗЕД включаються сирі газоподібні вуглеводні, добуті у вигляді природних газів, або з нафти, або одержані хімічним шляхом. Ці вуглеводні є газоподібними за температури 15° C та за тиску 1013 мбар (101,3 кПа). Вони також можуть знаходитися у зрідженому стані під тиском в металевих контейнерах і, з дотриманням заходів безпеки, вони часто обробляються шляхом додання в них невеликих кількостей сильно запашних речовин, що дають змогу виявити витік.

Визначальним для класифікації природного газу у межах товарної позиції 2711 УКТЗЕД є його фізичний стан: за кодом 2711 11 00 00 класифікується природний газ, який постачається (перебуває) у скрапленому (зрідженому) стані, а за кодом 2711 21 00 00 – природний газ, що постачається у газоподібному стані, у тому числі стиснений.

Однозначна класифікація згідно з УКТЗЕД природного газу може бути здійснена лише на підставі документально підтвердженої інформації щодо фізичного стану, в якому перебуває газ, що зазначається у сертифікатах якості виробника, товаро-супровідних документах, висновках лабораторних досліджень тощо.

Компресорна станція – об'єкт газотранспортної системи, призначений компримувати (стискати) газ (п. 3 частини I Методики визначення виробничо-технологічних витрат природного газу, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики від 23.06.2008 № 340).

Газ, що надходить на АГНКС із зовнішніх газопроводів, повинен відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия" і мати максимальну вологість 0,009 г/м3 та інтенсивність запаху за об'ємної частки 1 відс. у повітрі не менше 3 балів.

Стиснений природний газ для заправлення автомобілів повинен відповідати вимогам ГОСТ 27577-87 "Газ природный топливный сжатый для газобаллонных автомобилей. Технические условия", тобто максимальний тиск газу в балонах автомобіля складає 19,62 МПа, температура газу, що заправляється в балон, – не вище 40° C; вміст механічних домішок у газі – не більше 0,001 г/м3; температура точки роси газу за вологою та тиском 19,62 МПа – мінус 30° C (пп. 2.1.8 п. 2.1 розділу 2 Правил безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), затверджених наказом Мінпраці від 29.07.2002 № 369).

Таким чином, природний газ, який при реалізації через АГНКС перебуває у газоподібному стані і згідно з УКТЗЕД класифікується за кодом 2711 21 00 00, – не належить до підакцизних товарів і при його реалізації акцизний податок не сплачується.

У разі віднесення природного газу до скрапленого і його класифікації за кодом 2711 11 00 00 УКТЗЕД цей газ належить до підакцизних товарів і обкладається акцизним податком. При визначенні кількості товару у літрах можуть враховуватись дані, зазначені у паспорті якості, сертифікаті якості товару тощо, виданих виробником. Також проектом постанови Кабінету Міністрів України, яким затверджується Порядок електронного адміністрування реалізації пального, встановлено, що виробник пального має забезпечити відображення у товаросупровідних документах на пальне обсяги пального в кілограмах та літрах, які приведені до температури 15° C.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter