X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О налогообложении поставок программной продукции

В письме от 03.02.2016 г. № 2215/6/99-99-19-03-02-15 ГФС разъясняет, что операции поставки программной продукции с передачей права собственности на такую продукцию согласно договору освобождаются от обложения НДС.

При этом режим освобождения от обложения НДС применяется на всех этапах продажи (перепродажи) когда происходит переход права собственности на программную продукцию (согласно договору о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности).

Также освобождаются от налогообложения НДС операции поставки экземпляров компьютерной программы с предоставлением (поставкой) лицензии, которая является перечнем условий относительно ограниченного использования такой компьютерной программы по ее функциональным назначением и одновременно является составляющей поставки самой компьютерной программы.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 03.02.2016 р. № 2215/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку застосовування режиму звільнення від оподаткування ПДВ для операції з постачання програмної продукції та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено, що для операцій з постачання програмної продукції, тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, запроваджено пільговий режим оподаткування податком на додану вартість, згідно з яким звільняються від оподаткування цим податком операції з постачання програмної продукції.

Для цілей цього пункту ПКУ до програмної продукції належать:

  • результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;
  • криптографічні засоби захисту інформації.

Згідно із Законами України від 23 березня 2000 року № 1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", від 23 грудня 1993 року № 3792-XII "Про авторське право і суміжні права" комп'ютерна програма – це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах).

Особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції викладено в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міндоходів від 07.10.2013 № 536.

Так, зокрема, операції з постачання програмної продукції з переданням права власності на таку продукцію (згідно з договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності) звільняються від оподаткування ПДВ.

При цьому для застосовування режиму звільнення від оподаткування ПДВ не має значення кількість етапів постачання програмної продукції від особи, яка її створила, до останнього покупця (споживача), якщо на цих етапах відбувається перехід права власності на програмну продукцію (згідно з договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності). На всіх етапах в ланцюгу постачань програмної продукції операції з такого постачання звільняються від ПДВ.

Також звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання примірників комп'ютерної програми з наданням (постачанням) ліцензії, яка є переліком умов щодо обмеженого використання такої комп'ютерної програми за її функціональним призначенням та одночасно є складовою постачання самої комп'ютерної програми.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter