X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О налогообложении курсовых разниц, возникающих у субъекта программной индустрии

В письме от 26.02.2016 г. № 4305/6/99-99-19-02-02-15 ГФС разъяснят, что доход субъекта индустрии программной продукции, полученный в виде положительного значения курсовых разниц от пересчета иностранной валюты, полученной от деятельности в индустрии программной продукции, является объектом налогообложения и подлежит налогообложению по ставке 5 %.

Если субъект индустрии программной продукции получает доход от осуществления других видов экономической деятельности, то положительное значение курсовых разниц от пересчета иностранной валюты, полученной как доход от такой деятельности, учитывается при определении объекта налогообложения по ставке 18 %.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 26.02.2016 р. № 4305/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист щодо оподаткування доходу, отриманого від перерахунку курсових різниць у суб'єкта індустрії програмної продукції, і повідомляє.

Відповідно до пп. 1.2 п. 15 підрозділу 10 розділу XX Кодексу у редакції, чинній до 01 січня 2015 року, згідно з особливостями оподаткування податок на прибуток від здійснення видів економічної діяльності, визначених у пп. 1.5 п. 10 підрозділу 4, нараховується суб'єктом індустрії програмної продукції за ставкою, визначеною п. 151.1 ст. 151 Кодексу.

Види економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції в цілях визначення наявності права суб'єкта індустрії програмної продукції на застосування особливостей оподаткування визначені пп. 1.5 п. 15 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Отже, оподаткуванню за ставкою 5 відсотків підлягає прибуток суб'єктів індустрії програмної продукції від здійснення визначених видів економічної діяльності.

При цьому пп. 1.3 п. 15 підрозділу 10 розділу XX Кодексу встановлено обов'язок платників податку вести окремий облік доходів та витрат, пов'язаних з отриманням прибутку від здійснення видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції, що дають право суб'єкту індустрії програмної продукції на застосування особливостей оподаткування.

Особливості оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті встановлено п. 153.1 ст. 153 Кодексу.

Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку (пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Кодексу).

Враховуючи наведене, дохід суб'єкта індустрії програмної продукції, отриманий у вигляді позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти, отриманої від діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції, є об'єктом оподаткування, який визначається відповідно до пп. 1.3 п. 15 підрозділу 10 розділу XX Кодексу і підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відсотків.

У разі якщо суб'єкт індустрії програмної продукції отримує дохід від здійснення інших видів економічної діяльності, позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти, отриманої як дохід від інших видів економічної діяльності, підлягає врахуванню при визначенні об'єкта оподаткування за ставкою, визначеною п. 151.1 ст. 151 Кодексу, з урахуванням п. 10 підрозділу 4 розділу XX Кодексу (у 2014 році – 18 відсотків).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter