X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Доначисление ЕСВ на доходы, начисленные в периоды до 1 января 2016 года, осуществляется исходя из действовавшего на день фактического начисления размера единого взноса от 36,76 до 49,7%

Доначисление суммы единого взноса на суммы заработной платы (дохода), начисленной в периоды до 1 января 2016 года, осуществляется исходя из размера единого взноса от 36,76 до 49,7 %, которые действуют на день ее фактического начисления.

Отметим, что такая ситуация возникает, если ЕСВ был в прошлых периодах начислен на сумму зарплаты, меньше минимальной, либо была допущена банальная арифметическая ошибка.

При доначислении единого взноса на суммы заработной платы (дохода), которая начислена в периоды после этой даты, применяется размер единого взноса 22 % (письмо ГФС от 23.03.2016 г. № 6360/6/99-95-42-02-16).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 23.03.2016 р. № 6360/6/99-95-42-02-16

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування при донарахуванні єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у періоди до 01.01.2016, і повідомляє таке.

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є роботодавці, зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 визначено, що єдиний внесок нараховується роботодавцями на суму нарахованої кожній застрахованій особі, зокрема, заробітної плати за видами виплат, які включають основну і додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР "Про оплату праці".

Згідно з частиною другою ст. 9 Закону № 2464 обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону № 2464 нараховується єдиний внесок.

Обчислення єдиного внеску за минулі періоди, крім випадків сплати єдиного внеску згідно з частиною п'ятою ст. 10 Закону № 2464, здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок (частина четверта ст. 9 Закону № 2464).

Абзацом першим частини п'ятої ст. 8 Закону № 2464, в редакції, що діяла до набрання чинності 01.01.2016 Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі – Закон № 909) визначено, що єдиний внесок для роботодавців встановлюється у відсотках до визначеної абзацом першим п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності у розмірі від 36,76 до 49,7 відсотка.

Після набрання чинності Законом № 909 єдиний внесок для зазначених платників встановлюється у розмірі 22 відс. до визначеної ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску.

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 відс. бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів (частина тринадцята ст. 8 Закону № 2464).

Підставою для застосування цього розміру єдиного внеску є завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності (п. 13 розд. III Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449).

Відповідно до п. 5 розд. V Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (далі – Порядок № 435), якщо страхувальником здійснюється донарахування (зменшення) єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх періодах, крім донарахування (зменшення) внаслідок збільшення (зменшення) класу професійного ризику виробництва, застосовуються коди типу нарахувань, передбачені п. 9 розд. IV Порядку № 435.

Якщо донараховують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої в попередніх звітних періодах, застосовують код типу нарахувань 2 "Сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску".

Враховуючи зазначене, донарахування суми єдиного внеску на суми заробітної плати (доходу), нарахованої у періоди до 01.01.2016, здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску від 36,76 до 49,7 відс., що діє на день її фактичного нарахування.

У разі донарахування єдиного внеску на суми заробітної плати (доходу), яка нарахована у періоди після 01.01.2016, застосовується розмір єдиного внеску 22 відсотка.

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter